Sztandar szkoły

Sztandar został ufundowany dzięki przychylności uczniów, pracowników szkoły, rodziców oraz przyjaciół szkoły (lokalnej społeczności). Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o ufundowaniu sztandaru.

O zamiarze zakupienia sztandaru powiadomiono następnie Radę Szkoły (na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2009 roku) oraz Samorząd Uczniowski. W Liście intencyjnym z dnia 23 marca 2010 roku, p. Dyrektor Dorota Słowińska zwróciła się do rodziców z prośbą o poparcie tej idei i dołączenie do grona fundatorów sztandaru.

O dofinansowanie zakupu sztandaru Szkoła zwróciła się również do firm, instytucji i osób prywatnych.

Przy pracach związanych z przekazaniem sztandaru związana była cała społeczność szkolna. Po zaakceptowaniu projektu sztandaru, wybrano pracownię hafciarską „Madar” p. Marietty Ratajczak, która wykonała całokształt prac nad sztandarem.

Uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru oraz nadania Gimnazjum imienia Melchiora Wańkowicza miała miejsce 28 maja 2010 roku.

Dyrektor szkoły wyraża wdzięczność wszystkim, którzy swą pracą, zaangażowaniem i wsparciem finansowym przyczynili się do przekazania ZS w Jerce sztandaru szkoły.

Opis sztandaru

Sztandar ma kształt kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm. Wykonany jest z haftowanej ręcznie tkaniny, obszytej złota taśmą oraz złotymi frędzlami.

Awers – prawa strona sztandaru nawiązuje do barw narodowych: na czerwonym tle znajduje się godło Rzeczpospolitej Polskiej - orzeł w koronie wyhaftowany srebrnymi nićmi. Wokół niego widnieje nazwa szkoły: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Gimnazjum im. Melchiora Wańkowicza w Jerce.

Rewers – z lewej strony płat sztandaru otrzymał barwę niebieską, nawiązującą do tradycyjnego koloru szkolnego. W centralnej części umieszczony został portret Melchiora Wańkowicza, skierowany profilem w lewą stronę. W otoku złotą nicią wyhaftowano cytat pochodzący z jego książki „Przez cztery klimaty”: Każdy dzień ma swój aromat oraz rok ufundowania sztandaru - 2010.

Drzewce sztandaru zakończone jest metalową głowicą w formie orła.

Ceremoniał występowania ze sztandarem

Sztandar jest jednym z najważniejszych symboli szkolnych,  a jednocześnie symbolem „małej ojczyzny” - najbliższego środowiska. Dlatego uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego wymagają zachowania powagi i odpowiedniej postawy. Szkoła występuje ze sztandarem podczas najważniejszych uroczystości szkolnych: rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Święta Patrona, uroczystości patriotyczno-religijnych, innych uroczystych apeli, a także poza szkołą: na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz podczas uroczystości państwowych i religijnych.

Poczet sztandarowy

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy, złożony z trzech osób, wybranych spośród uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu. Obsadę pocztu powołuje się na dany rok szkolny uchwałą Rady Pedagogicznej. Obok zasadniczego składu wybiera się rezerwową obsadę pocztu. Poczet sztandarowy występuje w stroju galowym.