Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest pan Maciej Idaszak, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w nastepujący sposób:
pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmp.pl
pod numerem telefonu: 882 155 218
pisemnie na adres: TMP IT GROUP Sp. z o.o. ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.