Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021-2022

w Szkole Podstawowej im. M Wańkowicza  w Jerce

15 października 2021 roku,

12 listopada 2021 roku,

7 stycznia 2022 roku,

2 maja 2022 roku, 

Dni egzaminów  ósmoklasisty są dniami wolnymi dla uczniów klas I-VII (24,25,26 maja 2022 roku)

17 czerwca 2022 roku

W w/w dniach dla uczniów zostaną zorganizowane zajecia opiekuńcze. Informację o udziale ucznia w zajeciach opiekuńczych rodzice zgłaszają na tydzień przed, do wychowawcy klasy na druku szkolnym.