Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2023-2024