Kalendarz roku szkolnego

01 września 2021 * Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
Październik Pasowanie na Przedszkolaka w Przedszkolu w Jerce i Kopaszewie. Pasowanie na Ucznia w Szkole.
14 października 2021 *Dzień Edukacji Narodowej
22 grudnia 2021 * Spotkanie opłatkowe- uroczystość szkolna, Gwiazdor w Przedszkolach

23 grudnia 2021

31 grudnia 2021

* Przerwa świąteczna
10 stycznia 2022 * Święto Patrona Szkoły
12 stycznia 2022 *Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
31 stycznia 2022 *Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2021/2022

17 stycznia 2022-

30 stycznia 2022

* Ferie zimowe
marzec *Rekolekcje wielkopostne.

14 kwietnia 2022 -

19 kwietnia 2022

* Wiosenna przerwa świąteczna
24 maja 2022 *Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
25 maja 2022 *Egzamin ósmoklasisty z matematyki
26 maja 2022 *Egzamin ósmoklasisty z języka obcego
01-15 maja 2022 * Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2020/2021 zgodnie ze SSO.
24 czerwca 2022 * Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022