Kalendarz roku szkolnego

01 września 2020 * Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Październik Pasowanie na Przedszkolaka w Przedszkolu w Jerce i Kopaszewie. Pasowanie na Ucznia w Szkole.
14 października 2020 *Dzień Edukacji Narodowej
22 grudnia 2020 * Spotkanie opłatkowe- uroczystość szkolna, Gwiazdor w Przedszkolach

23 grudnia 2020

31 grudnia 2020

* Przerwa świąteczna
08 stycznia 2021 * Święto Patrona Szkoły
27 stycznia 2021 *Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
29 stycznia 2021 *Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2020/2021

15 lutego 2021-

28 lutego 2021

* Ferie zimowe
marzec *Rekolekcje wielkopostne.

1 kwietnia 2021 -

6 kwietnia 2021

* Wiosenna przerwa świąteczna
25 maja 2021 *Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
26 maja 2021 *Egzamin ósmoklasisty z matematyki
27 maja 2021 *Egzamin ósmoklasisty z języka obcego
01-15 maja 2021 * Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2020/2021 zgodnie ze SSO.
4 czerwca2021 * Dzień Wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
21 czerwca 2021 * Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
25 czerwca 2021 * Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021