Organy Szkoły

Grono pedagogiczne:

Dorota Słowińska - dyrektor szkoły, matematyka - dslowinska@zsjerka.pl
Rafał Szłapka - z-ca dyrektora szkoły - rszlapka@zsjerka.pl   
Jarosław Drożdżyński - z-ca dyrektora szkoły, wf - jdrozdzynski@zsjerka.pl   

Alicja Maciejewska - język polski, historia - amaciejewska@zsjerka.pl   
Bernadeta Drozda - wychowanie fizyczne - bdrozda@zsjerka.pl   
Małgorzata Graczyk - historia - mgraczyk@zsjerka.pl   
Inez Wyrzykiewicz - nauczanie przedszkolne - iwyrzykiewicz@zsjerka.pl   
Aldona Jankowiak - nauczanie zintegrowane - ajankowiak@zsjerka.pl   
Edyta Baranowska - j. angielski - ebaranowska@zsjerka.pl   
Sławomir Kalemba - fizyka, matematyka - skalemba@zsjerka.pl   
Krzysztof Wojtkowiak - religia - kwojtkowiak@zsjerka.pl   
Agnieszka Hoffmann - język polski - ahoffmann@zsjerka.pl 
Violetta Landzwojczak - język polski - vlandzwojczak@zsjerka.pl   
Tomasz Leonarczyk - wychowanie fizyczne - tleonarczyk@zsjerka.pl   
Monika Michalak - nauczanie zintegrowane, logopedia - mmichalak@zsjerka.pl   
Krzysztof Grzegorzyca - muzyka - kgrzegorzyca@zsjerka.pl   
Dawid Nowak - wychowanie fizyczne - dnowak@zsjerka.pl   
Agata Golańska - nauczanie przedszkolne - agolanska@zsjerka.pl   
Beata Przydróżna - geografia - bprzydrozna@zsjerka.pl   
Grażyna Żak - matematyka - gzak@zsjerka.pl    
Piotr Strzelczyk - język angielski - pstrzelczyk@zsjerka.pl   
Lidia Szczerbal - bibliotekarz - lszczerbal@zsjerka.pl   
Katarzyna Sztul - język angielski - ksztul@zsjerka.pl   
Sylwia Markiewicz - historia, WOS, j. polski - smarkiewicz@zsjerka.pl   
Izabela Wilkowska - biologia, chemia - iwilkowska@zsjerka.pl   
Katarzyna Brukiewicz - plastyka, muzyka - kbrukiewicz@zsjerka.pl   
Marta Begier - plastyka, muzyka - mbegier@zsjerka.pl 
Justyna Marcinkowska - zajęcia wyrównawcze - jmarcinkowska@zsjerka.pl   
Dorota Antkowiak - nauczanie przedszkolne - dantkowiak@zsjerka.pl   
Violetta Duszyńska - nauczanie przedszkolne - vduszynska@zsjerka.pl   
Leonarda Walczak - nauczanie przedszkolne - lwalczak@zsjerka.pl   
Iwona Tomczak - nauczanie przedszkolne - itomczak@zsjerka.pl   
Renata Szlecht - nauczanie przedszkolne - rszlecht@zsjerka.pl   
Joanna Hytra - zajęcia wyrównawcze - jhytra@zsjerka.pl   
Sandra Ranka - matematyka, informatyka - sranka@zsjerka.pl   
Aneta Walczak - logopedia - awalczak@zsjerka.pl   
Grażyna Konieczna - religia - gkonieczna@zsjerka.pl