Koło Przyjaciół Ziemi

W rok szkolny 2022/2023 Koło Przyjaciół Ziemi podejmować będzie swoją aktywność pod hasłem

„Chroń środowisko, bądź dobry dla zwierząt i szanuj innych ludzi”

Za główne cele stawiamy:

· rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbogacanie ich wiedzy o otaczającym nas środowisku przyrodniczym ,

· kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody, do każdej istoty żywej,

· wdrażanie do wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata ; dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze; motywowanie do działania na rzecz jego ochrony, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska

· propagowanie przyjaznego dla Ziemi stylu życia,

· promowanie postaw proekologicznych

Oto stojące przez członkami Koła Przyjaciół Ziemi zadania:

Udział w 29 Akcji ‘Sprzątnie świata” pod hasłem "Wszystkie śmieci są nasze "oraz w jesiennej edycji „Sprzątamy dla Polski”

W ramach akcji uprzątniemy odpady ze wspólnej przestrzeni szkolnej, wokół obiektu szkolnego oraz okolice parku.

Selektywna gospodarka odpadami:

- prowadzić będziemy segregację odpadów nie tylko na terenie szkoły ale również w naszych domach (postaramy się edukować nasze młodsze rodzeństwo)

- prowadzić będziemy systematyczną zbiórkę ( segregację): baterii oraz nakrętek, które przeznaczymy na rehabilitację chorych dzieci.

„Recykling-to się opłaca” nasze dobre rady na odpady wykorzystamy w wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno – technicznych,

W Światowym Tygodniu Zwierząt zastanowimy się ,,Jak możemy pomóc bezdomnym zwierzętom?”

- przeprowadzimy zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,

- sezonową zbiórkę kasztanów przekażemy do nadleśnictwa, aby podczas zimy dokarmić zwierzęta leśne.

Pomożemy także ptakom przetrwać zimę.

- przygotujemy „Stołówki dla ptaków”, wykonanie karmniki rozmieścimy na terenie szkolnym – systematyczne dokarmiając przylatujące ptaki.

W okresie wiosennym odbędziemy Ścieżki edukacyjne:

„W lesie” – będzie to forma wyjazdowa do Nadleśnictwo w Kościanie

oraz lekcje w najbliższym środowisku : „Na polu”, „ Na łące”, „ W parku”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi zaprosimy wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej do konkursu plastycznego "Drugie życie odpadów".