O wolontariacie

„ Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy, ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi.” 

Adam Mickiewicz 

 

Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Szkolny Klub Wolontariatu, którego częścią są Mali Wolontariusze z Przedszkola Samorządowego w Jerce. Klub powstał
z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym. Celem funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariusza jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności oraz włączanie uczniów w działalność wolontariacką na rzecz potrzebujących. Mali Wolontariusze oraz młodzież wolontariacka ze szkoły angażują się w różnego rodzaju zbiórki charytatywne oraz działalność na rzecz środowiska lokalnego.

W roku szkolnym 2022/2023 koordynatorami Szkolnego Klub Wolontariusza są: p. Adrian Stróżyk i p. Aneta Walczak, natomiast Małych Wolontariuszy p. Joanna Hytra