Hymn szkoły

W oparciu o przeszłość stawiamy dar nauki, nasz wspólny dom, na dobre i na złe.
Myślami jesteśmy przy swoim patronie, który przed laty zamieszkiwał ziemie te.
Na szkoły imię, na jej cześć te słowa dziś wypowiadamy,
By dar nauki w sobie nieść i sprawić, by był przekazywany.
Melchior Wańkowicz zostawił tu swój tron, cała Polska z niego dziś korzysta.
Każdy uczeń z Jerki wie, że wielki pisarz ciągle mieszka w naszych myślach.