Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 
 
Jakub Majorek- przewodniczący, 
Dorota Chmielewska- zastępca przewodniczącego, 
Iwona Banaszak – sekretarz, 
Anna Baj- członek prezydium RR, 
Ewelina Pawlicka- członek prezydium RR, 
Agnieszka Fajfer- członek prezydium RR.