Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Rada Rodziców

Kamila Wojtczak przewodniczący,
Jakub Majorek- zastępca przewodniczącego,
Iwona Banaszak – sekretarz,
Beata Liskowiak - skarbnik
Jan Musielak - członek prezydium RR,
Anna Losy- członek prezydium RR.