Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

przewodniczący - Jakub Majorek

zastępca przewodniczacego- Dorota Chmielewska

sekretarz- Anna Sonnenberg

członkowie: Joanna Majorek, Anna Baj, Małgorzata Dziudziel