Dyrekcja szkoły

Dyrektor

Marcin Zabłocki

Wicedyrektor

Izabella Kostrzewa