Logopeda

GODZINY PRACY LOGOPEDY

mgr Natalia Jakubowska 

DZIEŃ TYGODNIA

0

7.00-7.45

1

8.00-8.45 

 2

8.55-9.40

3

9.50-9.35 

 4

10.55-11.40

5

11.55-12.40 

6

12.50-13.35

7

13.45-14.30

8

14.40-15.25

poniedziałek

 PK

SŁONE-CZKA

PK

SŁONE-CZKA 

PJ

KUBUSIE 

PJ 

KUBUSIE 

PJ

PSZCZÓŁKI

KL. 1A     GODZINA DLA UCZNIA 
wtorek                  
środa                  
czwartek    

PJ

PSZCZÓŁKI

PJ

BIEDRONE-CZKI 

PJ

BIEDRONE-CZKI

KL. IIA KL. IB KL. IIIB  
piątek           KL. IIB KL. IIIA    

Tel. 65 517 83 66 wew. 461

Logopeda mgr Natalia Jakubowska pracuje w gabinecie logopedycznym w przedszkolu  i w sali 104, w budynku szkoły.

Kto jest kwalifikowany na zajęcia logopedyczne?

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie uczniowie klas I i III SP oraz przedszkolaki (5, 6 – latki) z oddziałów zerowych. Pierwszeństwo mają dzieci z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pozostałe maluchy kwalifikowane są na podstawie badań przesiewowych przeprowadzanych na początku roku szkolnego.

Czym zajmuje się logopeda?

Logopeda czuwa nad tym, aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo i terminowo – jeśli pojawia się opóźnienie, zadaniem logopedy jest tak stymulować mowę dziecka, aby je wyrównać. Tak więc logopeda ćwiczy nie tylko wymowę (artykulację), lecz także pracuje nad rozbudowywaniem słownictwa, nad właściwym używaniem słów zgodnie z ich znaczeniem, nad gramatyką, nad rozumieniem mowy, które jest kluczowe dla jej prawidłowego rozwoju. U dzieci, u których mowa się nie rozwinęła i nie potrafią one porozumiewać się ze światem za pomocą słów, najważniejszą kwestią jest zaprogramowanie mowy – to także zadanie dla logopedy. Zadaniem logopedy jest także czuwanie nad prawidłową pracą aparatu artykulacyjnego. Stąd zainteresowanie wadami zgryzu, jedzeniem, stąd częste pytania kierowane do rodziców o to, co dziecko je i w jaki sposób je? Czy potrafi odgryzać, prawidłowo żuć i przełykać pokarm, czy potrafi pić lub wypluwać płyny. Jeśli te funkcje są zburzone, praca nad ich przywróceniem jest bardzo istotna.

Dla rodziców

Sposobów kilka na domowe ćwiczenia naszego pupilka?

Wady wymowy naszych dzieci

Etapy rozwoju mowy