Chór szkolny Kantylena

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serce mają.
Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.

J.W. Goethe

Chór szkolny „Kantylena” został założony w październiku 2009 roku. Dyrygentem chóru jest Marta Rubrycka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Początkowo zespół liczył 53 członków, obecnie śpiewa 23 chórzystów. Poprzez swoją pasje do muzyki, uświetniają uroczystości szkolne i państwowe takie jak: Święto Patrona Szkoły, Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i inne. Chór zajmuję  się także organizacją koncertów związanych z tematyką patriotyczną oraz bożonarodzeniową, które odbywają się w parafii pod wezwaniem Św. Kazimierza w Jerce.

Występy zespołu znane są szerokiej społeczności nie tylko lokalnej, ale i gminnej. Chórzyści wielokrotnie prezentowali swoje umiejętności podczas Gminnego Dnia Kobiet, dożynek, jarmarku soplicowskiego, jak również śpiewali do najstarszych mieszkańców gminy na ich „ złotych godach”

Zajęcia chóru odbywają się w piątki. Podczas zajęć uczniowie pracują nad aparatem głosowym, prawidłową emisją oraz poszerzają swoje horyzonty z zakresu historii muzyki. Praca zespołu wspomagana jest również sekcją instrumentalną, którą tworzą uczniowie naszej szkoły. Aby „zdobyć szlify” młodzi adepci śpiewu biorą udział w koncertach w Filharmonii Poznańskiej, wyjeżdżają na „Muzyczne Cztery Pory Roku”, czy też na spotkania z muzykami organizowane przez KOK w Kościanie.

Chór poprzez swoją działalność dostarcza środowisku głębokich  przeżyć  estetycznych i artystycznych. Uczniowie zaś wdrażani są do uczestnictwa w kulturze, a to niezwykle ważny aspekt kształcący i wychowawczy