„Przyjaciele Zippiego”. Część 3. Przyjaźń

Tematem trzeciej części programu „Przyjaciele Zippiego” była przyjaźń. „Jeżyki” słuchały opowiadania o tym, jak przyjaciele Zippiego wybrali się na wycieczkę. Ich przygody stały się  impulsem do rozmowy kto dla nich jest przyjacielem i jaki ten przyjaciel powinien być. Dowiedziały się, że ich przyjaciel może mieć także przyjaciela, co wcale nie znaczy, że będziemy dla niego mniej ważni. Następnie  na przygotowanej sylwecie wykonały swojego przyjaciela. Tym przyjacielem dla „Jeżyków” była koleżanka, kolega, siostra lub mama. Z tajemniczego pudełka losowały różne zdarzenia. Następnie   samodzielnie ustalały co mogą zrobić, aby mieć przyjaciół i czego powinny unikać, aby ich nie stracić. Już poza programem podczas zabawy  uplotły pajęczynę „Przyjaźni” po której chodził sam Zippi.

Umiejętność budowania i utrzymywania przyjaźni to cenny dar w życiu dziecka  i dorosłego.

Renata Szlecht