Uczniowie Zespołu Szkół w Jerce – laureatami XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

W okresie wiosennym uczniowie Zespołu Szkół w Jerce, pod kierunkiem pani Katarzyny Brukiewicz, wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” zorganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przebiegał pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Uczniowie Zespołu Szkół w Jerce wykonali 21 prac.

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” dotyczyło sposobów zapobiegania najczęściej zgłaszanym do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypadkom – upadkom osób. Przesłanie konkursu w tym roku zobrazowało 39 164 uczniów z 3 169 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Zgodnie z regulaminem konkursu, Centralna Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac spośród 96 zakwalifikowanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe. 

Tym bardziej cieszy nas fakt, że troje uczniów naszej szkoły zostało laureatami ww konkursu.

W kategorii wiekowej klas 0-3 – I miejsce uzyskał uczeń klasy 1 a Nataniel Rzepka. Natomiast w kategorii uczniów klas 4-8- I miejsce przypadło w udziale Antoniemu Ratajczakowi, uczniowi klasy IV a. III miejsce zajął Stanisław Chmielewski, uczeń klasy 5b.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na polu artystycznym.

 

Nauczyciel plastyki

Katarzyna Brukiewicz 

« powrót