Słowo Daję

Uczniowie klas 1-3 wzięli czynny udział w Ogólnopolskiej Akcji Logopedycznej „Słowo Daję”, zorganizowanej pod specjalnym patronatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Głównym celem było innowacyjne  podejście do tematyki logopedycznej oraz tworzenie odpowiednich warunków do budowania wiedzy na temat języka ojczystego.

Akcja pozwoliła na realizację działań w sposób kreatywny by przyczynić się do doskonalenia umiejętności tworzenia wypowiedzi, usprawniania czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów, oraz rozwijaniu umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Działania odpowiedziały na potrzebę współpracy specjalistów w całej Polsce, dzielenia się wiedzą oraz wieloaspektowość pracy logopedów.

 

Aneta Walczak

 

« powrót