Podsumowanie projektu „Chcę być szczęśliwy, więc nie palę, nie piję, nie zażywam. Do szczęścia wystarczy mi pasja”.

W ostatnim tygodniu nauki uczniowie brali udział w projekcie.Bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych "Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych-  alkohol, dopalacze, narkotyki, papierosy. Agresja wśród młodzieży." Rozwinęli swoje talenty plastyczne dzięki udziałowi w konkursach, wzbogacili swoją wiedzę na temat zagrożeń dopalaczy, papierosów, alkoholu. Uczniowie reprezentujący poszczególne klasy z zaangażowaniem uczestniczyli w zadaniach.

Projekt "Pasja przepustka do szczęśliwej przyszłości" przyczynił się do rozwijania uzdolnień plastycznych, wrażliwości estetycznej oraz kreatywności naszych uczniów. Uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę nt. bezpiecznego korzystania z internetu.

Projekt miał z pewnością duże walory poznawcze i wychowawcze. Doprowadził on bowiem do rozwoju:

• kompetencji językowych – w tym poszerzenia zasobu słownictwa, wzmocnienia umiejętności komunikacyjnych oraz zwiększenia poziomu poprawności i kultury języka uczniów,

• kompetencji społecznych – przejawiających się zdolnościami prezentowania przygotowanej pracy,

• wiedzy międzyprzedmiotowej – opartej na łączeniu treści różnych przedmiotów szkolnych i dającej podstawy do zintegrowanego odbioru świata przez młodych ludzi oraz lepszego ich funkcjonowania w życiu

Wielu uczniów dowiedziało się o trudnościach związanych z pracą strażaka oraz przypomniało sobie o zagrożeniach podczas wakacji.

Wszystkim uczniom Życzymy pięknych wakacji i wypoczywajcie bezpiecznie!!!

Natalia Jakubowska

« powrót