Ogólnopolska Akcja Logopedyczna SŁOWOTWÓRCY

Ogólnopolska Akcja Logopedyczna SŁOWOTWÓRCY.

Akcja zorganizowana pod specjalnym patronatem 

Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 

Cele akcji

Głównym celem akcji jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki logopedycznej. Kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka ojczystego, budowanie kompetencji językowych dzieci oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim. Popularyzacja wiedzy o języku, jego żywym charakterze i dynamice. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do budowania wiedzy na temat logopedii oraz słowotwórstwa. Akcja odpowiada na potrzebę współpracy specjalistów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wieloaspektowość pracy logopedów. Wpisuje się również w główne kierunki polityki oświatowej państwa.

 

Cele szczegółowe:

  •  Wspieranie działań twórczych dzieci w różnorodnych formach aktywności: językowej, słownej, plastycznej, ruchowej;
  • Rozwijanie wyobraźni i fantazji;
  • Rozwijanie świadomości językowej;
  • Twórcza zabawa polszczyzną, słowotwórstwo w obrazowej formie;
  • Dzielenie się oryginalnymi i nowo powstałymi słowami (neologizmami);
  • Dbałość i troska o mowę ojczystą;
  • Stymulowanie mowy i myślenia;
  • Kształtowanie i wzbogacanie słownictwa dziecka;
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli;
  • Współpraca logopedów na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

 

Regulamin Ogólnopolskiej Akcji Logopedycznej „SŁOWOTWÓRCY”

1. Ogólnopolska Akcja Logopedyczna „SŁOWOTWÓRCY” skierowana jest do dzieci 

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

2. Akcja realizowana jest od 10.09.2022 r. do 31.03.2022 r.

3. Termin nadsyłania prac : od 01.11.2022 do 31.01.2023 r. 

 

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Jerce pozycja nr 2:

Ulubione logopedyczne słowo i sieć skojarzeń do niego. Dziecko wybiera swoje słowo, które podoba mu się najbardziej i przedstawia je w formie ilustracji. Rysuje obrazkową sieć skojarzeń, czyli słowa, które z nim skojarzą. Słowa w sieci mogą być również zapisane. Praca powinna odwoływać się do doświadczeń dziecka i powinna być samodzielna. 

Akcja i jej tematyka pozwala na realizację działań w sposób kreatywny, innowacyjny zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Została tak przemyślana, aby podejmowane aktywności mogli z powodzeniem wykonać przedszkolacy i uczniowie. 

 

Zapraszam do twórczej zabawy !

Aneta Walczak

« powrót