Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Jerce

„W naszych sercach zawsze NIEPODLEGŁA” – tak nazwany został projekt edukacyjny, który realizowany był w Zespole Szkół w Jerce z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Adresowany był do uczniów naszej szkoły po to, aby rozwijać w nich poczucie tożsamości narodowej, kultywować święta państwowe. Dzięki projektowi wszyscy uczniowie zostali zaangażowani w obchody Święta Niepodległości, poznali wydarzenia i postaci historyczne, oddali cześć symbolom narodowym oraz okazali tym szacunek  przeszłości i tradycji narodu polskiego. Projekt odbywał się w formie zdalnej od 2 XI do 13 XI 2020r. W tym czasie uczniowie brali udział w lekcjach online: historii, języka polskiego, muzyki, plastyki oraz zajęć z wychowawcą  tematycznie związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i patriotyzmem . Najładniejsze prace przedstawiające patriotyczne znaczki pocztowe zamieszczamy poniżej. Także dzieci z klas I – III realizowały projekt, między innymi wykonując karty pracy związane  z symbolami narodowymi.                                                                          

10 listopada uczniowie podczas lekcji 4, o godzinie 11:11, odśpiewali hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego” w ramach akcji MEN „Szkoła do hymnu”. By podkreślić wyjątkowość  Narodowego Święta Niepodległości, dzieci i młodzież miały przypięte  w tym dniu do ubrań biało – czerwone kotyliony. Ważną częścią projektu były konkursy skierowane do uczniów klas IV – VIII.                                        

W konkursie piosenki patriotycznej „Pierwsza Brygada” laureatami zostali:

Antonina Wachowska z klasy IV B – I miejsce,

Fryderyk Brukiewicz z klasy IV B – II miejsce,

Zofia Metzner  z klasy VII B – wyróżnienie za własny akompaniament.

Uczniowie  wzięli również  udział w patriotycznym dyktandzie tematycznie związanym ze Świętem Niepodległości. Na jego podstawie wybrano Mistrza Ortografii w dwóch kategoriach wiekowych : Mistrzem Ortografii w klasach  IV  została  Antonina Wachowska    z klasy IV B , natomiast w klasach  VI – VIII – Maja Urbaniak  z klasy VII B.

Uczeń Zespołu Szkół w Jerce to świadomy Polak i patriota, który zna swój hymn, historię swojej Ojczyzny i szanuje symbole narodowe,  posługuje się poprawną polszczyzną oraz śpiewa piosenki patriotyczne, co zostało potwierdzone w trakcie  projektu „W naszych sercach zawsze Niepodległa”. Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców cele projektu zostały zrealizowane. 

Agnieszka Hoffmann

Sylwia Markiewicz

« powrót