Narodowe Święto Niepodległości

W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy podzielona między trzy kraje zaborcze – Austrię, Prusy i Rosję. Ciemiężony przez zaborców naród polski kilkukrotnie bezskutecznie zrywał się do walki o wolność. 

11 listopada 1918 r. –  kojarzy się Polakom jednoznacznie z odzyskaniem niepodległości. Dokładnie 102 lata temu Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe I wojny światowej. Po 123 latach Polska wreszcie odzyskiwała niepodległość. Kraj ogarnął  niebywały nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu. Jędrzej Moraczewski opisał to wtedy tymi słowami:

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)”

Ogłoszono wówczas ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne. Sam proces odbudowy niezależności przez Polskę nie został wdrożony jednak z dnia na dzień, ale składał się z serii wydarzeń. Ostatecznie Polska po odzyskaniu niepodległości objęła obszar 388 tys. km², zamieszkany przez 27 mln osób, z których zaledwie 69 % było Polakami. 

Po raz pierwszy 11 listopada  oficjalnie został uznany jako święto państwowe 23 kwietnia 1937r. W okresie międzywojennym, co warto podkreślić, toczyły się spory odnośnie właściwej daty odrodzenia Rzeczpospolitej. Tragiczny okres II wojny światowej nie zniszczył polskiej pamięci o odzyskaniu niepodległości. Natomiast w Polsce komunistycznej święto zostało zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej  z dnia 22 lipca 1945r.  Dopiero pod koniec lat 80. XX w.  przywrócono je jako Narodowe Święto Niepodległości.

Sylwia Markiewicz

« powrót