Czytanie naszą pasją...

Od września roku szkolnego 2020/2021 klasa 3a bierze czynny udział w projekcie edukacyjnym „Lekturki spod chmurki”. Ostatnim działaniem w ramach powyższego Projektu była praca z modułem II. Tematyka tego modułu dotyczyła zimy. Realizując to zagadnienie uczniowie czytali fragmenty baśni H.Ch. Andersena pt. „ Królowa Śniegu”, w pewnym odstępie czasu obejrzeli ów spektakl online. W klasie został zorganizowany konkurs pięknego czytania lektury. Laureatami konkursu zostali kolejno: Hubert Jaszkiewicz, Maja Liskowiak i Maksymilian Trela. W ramach Projektu dzieci brały również udział w zabawach logorytmicznych o tematyce zimowej. Wypełniali lekturniki uzupełniając metryczkę lektury oraz tworząc wypowiedzi pisemne na temat najciekawszego fragmentu baśni. Dopełnieniem pracy z lekturą było wykonanie w grupach plakatów na temat krainy Królowej Śniegu. Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie z wielkim entuzjazmem i radością wzięli udział w Projekcie. Rozwijali w ten sposób swoją aktywność czytelniczą oraz integrowali się jako
zespół klasowy.

Katarzyna Brukiewicz 

« powrót