Bezpieczne i radosne ferie zimowe


 W dniu 14 stycznia uczniowie Zespołu Szkół w Jerce uczestniczyli w projekcie „Bezpieczne i radosne ferie zimowe”. Celem projektu było propagowanie zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych, kształtowanie u uczniów umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu oraz kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych. W ramach projektu uczniowie brali udział w pogadance na temat zabaw i sportów zimowych oraz wynikających z nich zagrożeń. 
Omówiony został  „Dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych”, ustalono wspólnie „Przestrogi dla dzieci, dotyczące zabaw zimowych”.
W ramach podsumowania zajęć uczniowie wykonali plakaty zawierające najważniejsze według nich zasady, których należy przestrzegać podczas ferii zimowych.

Aneta Walczak

 

Poniżej galeria prac uczniów:

« powrót