Pierwsze obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

27 grudnia - rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego został ustanowiomym świętem państwowym. Stanowi upamiętnienie zwycięskiego zrywu z lat 1918-1919 oraz złożenie hołdu jego bohaterom. Mieszkańcy Prowincji Poznańskiej walczyli przeciwko Republice Weimarskiej o zwrot ziem pozostających pod zaborem pruskim. Powstanie było wyrazem dążeń ludności polskiej do własnego państwa i sprzeciwu wobec nasilającej się germanizacji.

Społeczność Zespołu Szkół w Jerce pamięta i tego dnia oddaje cześć Powstańcom Wielkopolskim poprzez wywieszenie flag przed budynkiem Naszej Szkoły. W ten sposób upamiętniamy naszą wielkopolską, zwycięską walkę o wolność i niepodległość.

Dyrektor Szkoły, Dorota Słowińska 

« powrót