Zawód Marzeń

Dnia 18 czerwca 2020 r. rozstrzygnięto konkurs „Zawód marzeń”, którego organizatorem było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 6, 7 i 8szkół podstawowych z subregionu leszczyńskiego.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat znaczenia kompetencji oraz specyfiki poszczególnych zawodów, kształtowania pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej oraz lepszego zaplanowania przez uczniów swojej przyszłej kariery zawodowej.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy na temat wybranego zawodu, które mogło być w formie dokumentu tekstowego, prezentacji multimedialnej lub w formie filmu trwającego maksymalnie 2 minuty.

Wśród laureatów znalazła się także uczennica naszej szkoły Monika Perz, która przygotowała prezentację multimedialną na temat zawodu wizażystka. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy. Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Beata Przydróżna

Justyna Pawlicka