Rozstrzygnięcie przedszkolnego konkursu ekologicznego "Ekoludek"

W dniu 20 czerwca 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przedszkolnego konkursu ekologicznego "Ekoludek". Konkurs był przeznaczony dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Jerce, które z pomocą rodziców mogły wykonać swoją pracę.  Celem konkursu było propagowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę segregacji odpadów i możliwość ich powtórnego wykorzystania, a także zachęcenie do wspólnego spędzania czasu podczas twórczej działalności w rodzinach. Wpłynęło wiele ciekawych prac, z których została zorganizowana wystawa w przedszkolu Samorządowym w Jerce. 

Jury w składzie: p. Aneta Walczak, p. Karina Przybylska i p. Adrian Stróżyk oceniając 37 prac brało po uwagę: zgodność pracy z tematem, estetykę wykonania, pomysłowość oraz wrażenie artystyczne i wkład pracy.

Konkurs odbył się w czterech kategoriach wiekowych, wyniki przedstawiają się następująco:

Rocznik 2018 i 2019:

I miejsce: Franciszek Głód -Grupa Kubusie

II miejsce: Borys Hytry- Grupa Motylki

III miejsce: Agnieszka Dodot- Grupa Kubusie

Rocznik 2017:

I miejsce: Milena Dodot- Grupa Motylki

II miejsce: Bruno Hytry- Grupa Motylki

III miejsce: Nikola Sroczyńska- Grupa Krasnale

Rocznik 2016:

I miejsce: Weronika Losy- Grupa Krasnale

II miejsce: Stanisław Jędrowiak- Grupa Krasnale

III miejsce: Igor Rzepka- Grupa Krasnale

Rocznik 2015:

I miejsce: Nel Markwitz- Grupa Biedroneczki

II miejsce: Joanna Dodot- Grupa Biedroneczki

III miejsce: Amelia Misiak- Grupa Biedroneczki

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy oraz zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

 

Joanna Hytra

Justyna Pawlicka

Justyna Marcinkowska

Leonarda Walczak

Renata Szlecht