Projekty edukacyjne w klasach I- III

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 1 -3 realizować będą kilka wspaniałych projektów edukacyjnych. Między innymi Międzynarodowy projekt  „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”, którego głównym celem będzie rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem, aktywnego słuchania. Zachęcanie rodziców do głośnego czytania swoim dzieciom. Współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i za granicą.
Projekt składał się będzie z trzech modułów, realizowanych od 1 października 2021 roku do 31 maja 2022 roku

I MODUŁ : od 01.10.2021r. do 31.12.2021r.  "PODRÓŻE MAŁE I DUŻE"

II MODUŁ : od 01.01.2021r. do 31.03.2022r. "NAUKOWY ZAWRÓT GłOWY"

III MODUŁ:  od 01.04.2022r. do 31.05.2022r.  "NA RATUNEK"

Kolejny Międzynarodowy projekt „Z kulturą mi do twarzy”, realizowany w zakresie 4 modułów :

I MODUŁ:  "W KRAINIE MUZ"

II MODUŁ:  "TU JEST MOJE MIEJSCE"

III MODUŁ:  "KOCHAM, LUBIĘ SZNUJĘ"

IV MODUŁ:  "KULTURY ŚWIATA"

wprowadzał będzie uczniów w świat wartości oraz promował kulturę w szerokim zakresie. Realizowane zadania od 4.10. 2021r. - 24.06.2022r. wzmocnią poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej, rozwiną poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Kształtować będą empatię i szacunku wobec osób starszych, niepełnosprawnych. Honorowy patronat nad tym projektem objął Minister Edukacji Narodowej.

Dzień 01.10.2021 r. będzie datą rozpoczęcia podróży po wybranym państwie należących do Unii Europejskiej, w ramach Ogólnopolskiego projektu „ Europa i ja”. Realizowane treści będą między innymi tematycznie związane z językiem urzędowym, tradycjami, potrawami, obyczajami, kulturą, historią, charakterystyką krajobrazu wybranego państwa. Poprzez realizację 8 wskazanych zadań nasi uczniowie wzmocnią postawę obywatelską i proeuropejską, wzbogacą wiedzę, zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy.

Wybrane projekty wpisują się w podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. Będą na pewno rozszerzeniem oferty edukacyjnej, sposobem na integrację zespół klasowych. 

Dorota Antkowiak 

« powrót