Dzieci z przedszkola w Jerce i Kopaszewie lubią pomagać

Projekt „Mali Wolontariusze 3” był realizowany w ścisłej integracji szkoły i przedszkoli. Przedszkolaki pomagały osobom starszym, dzieciom, zwierzętom, pamiętając również o ochronie środowiska. To już kolejny rok, w którym dzieci i ich rodzice brali udział w różnych akcjach na rzecz  potrzebujących.   

Dzieciom, rodzicom i wszystkim zaangażowanym mówimy dziękujemy!!!

Renata Szlecht

Violetta Duszyńska

Joanna Hytra

Justyna Marcinkowska

Justyna Pawlicka

Aneta Walczak

Leonarda Walczak