Uczennice Naszej Szkoły laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„ Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

                    W lutym 2020 r. uczniowie klas V,VI i VII Zespołu Szkół w Jerce przystąpili do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.„ Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast współorganizatorami: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. 

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

W konkursie plastycznym wzięło udział dziewiętnaścioro uczniów naszej szkoły. Troje z nich zostało laureatami. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie przypadło Alicji Włodarczak, ówczesnej uczennicy z klasy VI b, II miejsce zajęła Martyna Matuszak, uczennica klasy V b. Natomiast III miejsce uzyskała Alicja Wojciechowska, także uczennica klasy VI b.

Jesteśmy niezmiernie dumni z tak wysokich osiągnięć małych, a jakże wielkich artystów naszej szkoły. Tym bardziej, że każdego roku w tego typu konkursie uczestniczy ponad 35 tysięcy dzieci z całej Polski. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych twórczych działań i poszukiwań oraz sukcesów artystycznych na miarę ich talentu.

Nauczyciel plastyki: Katarzyna Brukiewicz

« powrót