Rada Szkoły

Rada Szkoły X Kadencji- 2019-2022

Przewodnicząca -Dorota Chmielewska

Zastępca przewodniczącej - Jakub Majorek

Skarbnik- Hanna Frankiewicz

Członkowie:

Violetta Landzwojczak, Renata Szlecht, Tomasz Leonarczyk,

Oskar Juskowiak,Franciszek Jurga, Jeremiasz Majorek