Rada Szkoły

Rada Szkoły X Kadencji

Przewodnicząca -Dorota Chmielewska

Zastępca przewodniczącej - Jakub Majorek

Sekretarz - Małgorzata Maćkowiak Bartczak

Skarbnik- Hanna Frankiewicz

Członkowie:

Izabela Wilkowska, Violetta Landzwojczak, Renata Szlecht, Tomasz Leonarczyk,

Oskar Juskowiak,Franciszek Jurga, Jeremiasz Majorek