Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Kaligraficznym „Mistrz Kaligrafii”

W kwietniu Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu zaprosiła uczniów klas I-VIII szkół podstawowych do udziału w Powiatowym Konkursie Kaligraficznym „Mistrz Kaligrafii”. Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności kształtnego i pięknego pisania z wykorzystaniem pióra, uwrażliwienie na walory estetyczne związane ze sztuką kaligrafii poprzez podejmowanie działań twórczych oraz utrwalanie właściwych nawyków manualnych związanych z umiejętnością pisania: kierunku kreślenia liter, ich kształtu, proporcji. Zadaniem konkursowym dla uczniów klas I – III było napisanie piórem lub cienkopisem dwóch wybranych zwrotek oraz refrenu hymnu państwowego „Mazurka Dąbrowskiego” na gładkim papierze, kartce w wąskie lub w szerokie linie.

Z zadaniem tym zmagali się drugoklasiści z naszej szkoły. Dnia 10 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu, odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów uczniom, których prace wyróżniło jury konkursu. Wśród wyróżnionych dzieci znalazła się uczennica klasy II B Maria Janiszewska. 

Gratulujemy serdecznie oraz życzymy dalszych sukcesów.

Monika Michalak 

« powrót