Wyniki Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego

Język polski 2022/2023 stopień szkolny:


wkjp17849 9,00
wkjp74546 27,00
wkjp85431 25,00
wkjp88050 19,00