VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny „Nasz Region w Matematyce”

W czwartek, 9 maja 2024 roku w Zespole Szkół w Jerce odbył się VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny „Nasz Region w Matematyce” dla uczniów klas piątych.

Do konkursu przystąpiło 26 uczniów z 13 szkół podstawowych powiatu kościańskiego, w tym z Krzywinia, Lubinia, Bieżynia, Racotu, Starych Oborzysk, Starej Przysieki Drugiej, Starego Lubosza, Starego Bojanowa, Kościana, Czempinia oraz Jerki. Uczniowie przez godzinę rozwiązywali zadania związane z historią naszego regionu. Organizatorami konkursu byli: Grażyna Żak i Robert Sekuła.

Zadaniem uczestników było rozwiązanie dwunastu zadań nawiązujących swoją treścią do regionu. O miejscach decydowała ilość zdobytych punktów i czas rozwiązania testu.

Najlepiej z zadaniami konkursu poradzili sobie:

1 miejsce – Jakub Bartkowiak - SP Jerka

2 miejsce – Zofia Wachowska - SP Jerka

3 miejsce -  Szymon Poprawski - SP nr 3 Kościan

Uroczystość wręczenia nagród nastąpiła w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń pana Przemysława Kaczora oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Jerce pana Marcina Zabłockiego. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominki. Laureaci konkursu otrzymali również nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, Zespół Szkół w Jerce oraz Radę Rodziców przy ZS w Jerce.

Gratulujemy zwycięzcom, a także wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.

Grażyna Żak