Szkolny Klub Europejski

Plan Klubu Europejskiego na rok szkolny 2020/2021

Cele:

  • zdobywanie wiedzy o krajach Europy w aspektach: geografii, historii, gospodarki, kultury i tradycji,
  • propagowanie postaw proeuropejskich w oparciu o własną kulturę i tradycję,
  • rozwijanie rozumienia pojęć: tożsamość europejska, tolerancja, prawa człowieka,
  • budowanie wśród uczniów poczucia własnej godności, patriotyzmu i dumy z osiągnięć regionu, ojczyzny, Europy,
  • pobudzanie kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów, własnej inicjatywy,
  • zintegrowanie uczniów zainteresowanych problematyką europejską,
  • rozwijanie w uczniach tolerancji i szacunku dla kultur i odrębności innych narodów,
  • rozwijanie umiejętności korzystania z komputera i środków komunikacji online;
  • doskonalenie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i przedstawiania informacji.

 

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego

Przewodnicząca: Beata Przydróżna

Członkowie: Edyta Baranowska, Tomasz Leonarczyk, Barbara Palcat-Sroka, Piotr Strzelczyk, Katarzyna Sztul

Plan pracy na rok szkolny 2020/2021
W roku szkolnym 2020/2021 w związku z sytuacją epidemiczną nie będą odbywać się spotkania w szkolne. Cele Klubu będą realizowane w formie projektów edukacyjnych. 

1. Europejski Dzień Języków Obcych, wrzesień - październik, K. Sztul
2. Najpiękniejsze stolice europejskie, listopad, B. Palcat-Sroka
3. Potrawy świąteczne w krajach europejskich, grudzień, B. Przydróżna
4. Moje miejsce na ziemi, styczeń, E. Baranowska
5. Wirtualna wymiana hiszpańsko-polska, marzec, P. Strzelczyk
6. Tańce regionalne w krajach Unii Europejskich, kwiecień - maj, T. Leonarczyk

Gazetki:

1. Europejski Dzień Języków Obcych, wrzesień - październik, K. Sztul
2. Najpiękniejsze stolice europejskie, listopad, B. Palcat-Sroka
3. Potrawy świąteczne w krajach europejskich, grudzień, B. Przydróżna
4. Moje miejsce na ziemi, styczeń, E. Baranowska
5. Wirtualna wymiana hiszpańsko-polska, marzec, P. Strzelczyk
6. Tańce regionalne w krajach Unii Europejskich, kwiecień - maj, T. Leonarczyk

Adopcja na odległość 

Klub przygotuje zagadki świąteczne, które uczniowie będą zakupywać jako cegiełki. Otrzymaną kwotę przeznaczymy na wsparcie Fundacji Kasisi, która w scenerii subsaharyjskiej sawanny, trzydzieści kilometrów od Lusaki, stolicy Zambii, wspiera siostry zakonne ze Zgromadzenia Służebniczek Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z polskiej Starej Wsi w prowadzeniu największego w kraju dom dziecka. Dzięki temu działaniu opieką otoczona będzie ośmioletnią Naomi, która jest w Kasisi razem ze swoim bratem. Dzieciaki pochodzą z Rwandy, a do Zambii uciekły z Konga razem ze swoją mamą, która bardzo ich kocha i często odwiedza. Kobieta stara się zrobić wszystko, żeby zapewnić im godne życie, na razie pracuje i uczy się angielskiego, jak tylko jej sytuacja się poprawi zabierze dzieci do siebie.

Imprezy okolicznościowe:
Mikołajki (grudzień) – Uczniowie w klasach wykonują zadania związane ze Świętami Bożego Narodzenia. (1 godzina lekcyjna)
Walentynki (luty)

Przewodniczący:

Beata Przydróżna