Rozstrzygnięcia konkursów

W dniu 14.06 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów zorganizowanych przez Zespół do Spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Pierwszy z nich dotyczył wystroju na najładniejszą salę lekcyjną. Składał się z trzech etapów i trwał cały rok szkolny, podczas których komisja dokonywała oceny wyglądu klas, biorąc pod uwagę kryteria określone w regulaminie konkursu. Do celów głównych konkursu należały: integracja zespołu klasowego oraz motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy.  

Klasyfikacja końcowa konkursu przedstawia się następująco:

I miejsce klasa 5B,

II miejsce klasa 7C,

III miejsce klasa 5A.

Drugi konkurs „Zdaję kartę rowerową”, dotyczył sprawdzenia wiedzy o ruchu drogowym, która jest niezbędna do uzyskania karty rowerowej. 

Wzięło w nim udział 17 uczniów z klas IV.

Wyniki końcowe:

I miejsce Lena Bródka - klasa IVA,

II miejsce Igor Józefowicz - klasa IVA,

II miejsce Aleksandra Szymkowiak - klasa IVA.

Zespół do spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dziękuje wszystkim uczniom za uczestnictwo w konkursach.

Gratulujemy zwycięzcom!

Aneta Walczak 

Joanna Hytra

Adrian Stróżyk

« powrót