Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego „Pamiętamy o Powstaniu Wielkopolskim”

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego

„Pamiętamy o Powstaniu Wielkopolskim”

organizowanego przez Zespół Szkół w Jerce , pod patronatem  Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu kościańskiego.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Jerce z siedzibą przy ul Szkolnej 5, zwany dalej „organizatorem”.

2. Celem konkursu jest:

·       Upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim,

·       Ukazywanie wkładu społeczeństwa z powiatu kościańskiego i leszczyńskiego w proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę,

·       Rozbudzanie zainteresowań historią regionu i swojej rodziny w okresie Powstania.

·       Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

·       Zachęcenie uczniów do poznawania przeszłości w sposób uwzględniający związki  pomiędzy historią regionalną, narodową i powszechną.

3. Prace konkursowe należy przesłać do 28 lutego 2022 r.

II. Przedmiot konkursu

1. Zadanie konkursowe:

Kategoria klas IV-VI – wykonanie lapbooka nt. Powstania Wielkopolskiego.
Prace można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą.

Kategoria klas VII-VIII- wykonanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim ( pomniki, tablice pamiątkowe, groby powstańcze , budynki itp. wraz z krótkimi opisami, notkami biograficznymi.)  

Praca musi zawierać wykaz źródeł, z których korzystał uczestnik konkursu. Prezentacja może liczyć co najwyżej 30 slajdów. Prace należy przesłać na adres: smarkiewicz@zsjerka.pl   lub    amaciejewska@zsjerka.pl  W tytule należy wpisać KONKURS O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM.      

Kryteria oceny dostarczonych prac
1) stopień realizacji celów konkursu;
2) wartość dydaktyczną ;
3) kreatywność i  oryginalność prezentowanej pracy;
5) poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji;
8) czytelność przekazu, atrakcyjność formy, przejrzystość;

9) estetykę, jakość techniczną, szatę graficzną.      
 

III. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu kościańskiego.

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Konkurs składa się z jednego etapu.

4. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

  kl. IV, - VI, sp

  kl. VII -VIII sp 

5. W skład komisji oceniającej wejdą nauczyciele Zespołu Szkół w Jerce. 

6. Nagrody rzeczowe otrzymują uczniowie, którzy zajmą 3 czołowe miejsca w swojej kategorii wiekowej.

7. Wszyscy uczestnicy  otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

8. Prosimy o zgłaszanie uczestników ( dostarczając wypełnioną kartę zgłoszeniową ) do 28 lutego  2022 r.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 marca 2022 r.

10.Prace będą prezentowane na stronie internetowej Zespołu Szkół w Jerce oraz na wystawie szkolnej.

11.Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści i postanowień  regulaminu oraz z zapoznaniem się z obowiązkiem informacyjnym RODO.

12. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu p. S. Markiewicz i p. A. Maciejewską.

 

Adres organizatora: Zespół Szkół w Jerce

                                   ul. Szkolna 5

                                   64-010  Krzywiń

                                   Tel. 655178366

« powrót