Projekt edukacyjny " Kreatywność budzi w nas muzyka..."

Uczniowie klasy III a wraz z wychowawcą od września 2020 r biorą czynny udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Kreatywność budzi w nas muzyka…. Muzogramowa przygoda dla nauczyciela i dla smyka!”

Najważniejszymi celami zajęć realizowanych w oparciu o Muzogramy jest : rozwijanie sprawności manualnej,  doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej,  stymulacja wielozmysłowa, obcowanie z muzyką klasyczną,  aktywne słuchanie muzyki,  kształtowanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz wrażliwości na muzykę, doskonalenie pamięci muzycznej,  kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie podstawowych umiejętności niezbędnych do nabycia umiejętności czytania i pisania.

W ramach projektu dzieci co miesiąc otrzymują do wypełnienia zadania związane z muzyką poważną. We wrześniu realizowały zadania do utworu Contradanza nr 3 Beethovena, w październiku do „Jesieni” ze zbioru „Cztery Pory Roku” A. Vivaldiego, w listopadzie „Pizzicato” Leo Delibes,  w grudniu  „Taniec Cukrowej Wieszczki” z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego, a w styczniu „Tritsch –Tratsch -Polka” J. Straussa II.

Uczniowie z ogromną radością bawią się w ramach projektu, wykorzystując do zabaw muzyczno- ruchowych, logorytmicznych i grafomotorycznych piłeczki sensoryczne, piórka, kolorowe chusteczki, wstążki i pompony.

Bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci, bo jak mawiał Jimmy Page  „Muzyka to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie”  lub Pitagoras  „Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”.

Katarzyna Brukiewicz

 

« powrót