Pomyśl kolego, jak zrobić zajączka z materiału odpadowego

„Zajączek Wielkanocny” - konkurs dla klas I-III

Cele konkursu:

  1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.
  2.  Rozwijanie umiejętności manualnych.
  3. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyczno –technicznej .
  4. Promowanie ekspresji twórczej uczniów.
  5. Ukazanie możliwości wykorzystania surowców wtórych w sposób kreatywny.

Organizatorzy : Dorota Antkowiak Monika Michalak

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klasy I-III Szkoły Podstawowej w Jerce. 
2. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zajączka.
3. Technika: forma przestrzenna wykonana z materiałów odpadowych .
4. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie. 
     Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
5. Do pracy należy dołączyć metryczkę, która zawierać powinna: imię, nazwisko, klasę 
    oraz zgodę rodzica lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych. 
6. Termin dostarczenia prac do wychowawcy  – do 26.03.2021 r.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych - klasa: I, II i III 
Rozstrzygnięcie konkursu: 9.04.2021r.
Wyniki konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych prac zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły. 
Na zwycięzców czekać będą nagrody. 

Dorota Antkowiak  Monika Michalak 

« powrót