Organizacja pracy w Zespole Szkół w Jerce od 9 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo, 

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje  zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Zajęcia we wszystkich klasach szkoły podstawowej odbywać się będą zdalnie, według obowiązującego planu lekcji i przerw międzylekcyjnych. Ciągle można w szkole wypożyczać laptopy dla uczniów.

Przedszkola w Jerce i Kopaszewie  będą funkcjonowały bez zmian. Plan dowozów i odwozów  znajduje się na stronie szkoły. 

Od poniedziałku, 9 listopada br. w szkole będzie funkcjonowała świetlica szkolna  w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Uczniów do świetlicy szkolnej prosimy zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00 z jednodniowym wyprzedzeniem.  Dowóz uczniów na zajęcia świetlicy szkolnej rodzice organizują we własnym zakresie. 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych będą odbywały się konsultacje indywidualne dla uczniów klas ósmych z przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski. Konsultacje indywidualne będą odbywały się  grupach, do 5 osób. Na spotkania uczniowie zgłaszają się bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu. 

Przypominamy, że w szkole obowiązują godziny dla ucznia i godziny dla rodzica. Spotkania odbywają się online poprzez aplikację Teams w godzinach podanych na stronie internetowej  (zakładka szkoła>informacje>dyżury nauczycieli)  

Zebranie z rodzicami dla uczniów szkoły podstawowej odbędzie się online poprzez aplikację Teams w dniu 16 listopada w godzinach od 17.00 do 19.00. 

 

Dyrekcja Szkoły