Ogólnopolski projekt logopedyczny "Cała Polska pięknie mówi"

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas 1-3 uczęszczający na zajęcia logopedyczne wzięli udział w ogólnopolskim projekcie  „Cała Polska pięknie mówi”.

Głównymi celami akcji było nawiązanie współpracy z placówkami z całego kraju, współpraca z logopedami, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci,  promowanie własnego regionu i szkoły, poznawanie innych miejscowości w Polsce i lokalizowanie ich na mapie, wzbogacanie słownictwa dzieci, doskonalenie sprawności manualnych, rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych dzieci.

Trwająca  cały rok szkolny akcja polegała  na wymianie pocztówek ze szkół z  różnych regionów Polski,  na których dzieci umieszczały logopedyczne wierszyki, własnej twórczości,

Projekt miał wielowymiarowy walor edukacyjny: dzieci nie tylko poznawały geografię swojego kraju, ale przede wszystkim uczyły się nowej, nieznanej dotąd formy komunikacji.

 

Aneta Walczak

« powrót