Ogólnopolski Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” II Edycja Wiosenna.

Udział w 14 edycji Projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” - to bogata oferta edukacyjna, poświęcona owocom, warzywom oraz piciu wody. Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem było uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. W projekcie mieliśmy do wykonania 6 zadań:                       

Lekcja: Smacznie – zdrowo – kolorowo.                                                                                                

Konkurs: Teatrzyk warzyw i owoców.                                                                                                      

Lekcja: Woda na zdrowie!                                                                                                                        

Konkurs: Zaprojektuj Wodolubka.                                                                                                              

Forum: Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?                                                                                

Dzielimy się wiedzą: Owoce, warzywa i woda.                                                                                          

Celem ostatnich dwóch zadań było przekazanie zdobytej wiedzy rodzicom oraz całej społeczności szkolnej/przedszkolnej/ kopaszewskiej. Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka – od ich wiedzy i świadomości zależy sposób odżywiania dzieci. Rolą rodziców była pomoc dzieciom i wspieranie ich w realizacji zadań związanych z programem, udział w zajęciach, zebraniu dla rodziców oraz w promowaniu zdrowego stylu życia. Dzieci wykonały ogrom pracy, możemy z nich być bardzo dumni oraz z ich zaangażowania i wspaniałej zgodnej pracy zespołowej. Wierzę, że ta edukacja przebiegła kompleksowo i była bardzo efektywna.

Violetta Duszyńska