Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to  zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Jak podaje Wikipedia: język ojczysty, także język pierwszy, język rodzimy, język wyjściowy to pierwszy poznawany i doświadczany przez człowieka język, a precyzyjniej – rodzima odmiana językowa, w której porozumiewa się z otoczeniem. Mowa ojczysta ma znaczący udział w poznawaniu świata  i kształtowaniu osobowości, powodując, że człowiek utożsamia się z nią, a w dorosłym życiu zazwyczaj w niej myśli, śni, liczy.                                                                            

Dla nas językiem ojczystym jest język polski. Dbając o niego, chronimy naszą kulturę i tożsamość narodową. Warto wspomnieć o kampaniach  społecznych mających na celu podniesienie świadomości językowej Polaków, którym patronuje Rada Języka Polskiego, np. Ojczysty – dodaj do ulubionych czy Język polski jest ą-ę. Jej celem jest obrona znaków diakrytycznych i przeciwdziałanie nieużywaniu charakterystycznych polskich liter. Akcję wspierają m.in. prof. Jerzy Bralczyk, Henryk Sawka i Jacek Bryndal.

Nie kaleczmy naszej mowy wulgaryzmami. Pielęgnujmy język polski, gdyż w ten sposób wyrażamy również swój patriotyzm, o czym świadczą także słynne słowa Mikołaja Reja:                                                                                             

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,

Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.

Musimy też sobie uzmysłowić, że słowo ojczysty pochodzi od słowa ojczyzna. Nauczyciele Zespołu Szkół w Jerce przyłączają się do obchodów tego święta, a poloniści na lekcjach języka polskiego przygotują dla uczniów zadania - niespodzianki.

Agnieszka Hoffmann

« powrót