Konkurs "Dezydery Chłapowski- życie i dzieło"

27 maja w pałacu w Kopaszewie odbył się konkurs "Dezydery Chłapowski- życie i dzieło". Brało w nim udział 20 osób z 8 szkół województwa wielkopolskiego. Na początku, uczestników, nauczycieli i rodziców przywitali prof. Cezary Trosiak oraz dr Emilian Prałat. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

W czasie sprawdzania testów uczniowie wraz z opiekunami mogli obejrzeć pałac w Kopaszewie a także się posilić. Do drugiego etapu - ustnego zakwalifikowało się 7 osób, w tym ja. Ostatecznie udało mi się zająć 2 miejsce. Wszyscy otrzymali dyplomy i upominki od spółki DANKO. 14 czerwca na Sesji Rady Miasta Kościana odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

Roksana Lisiecka 7b