”Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi…” Konkurs kolęd i pastorałek dla klas I - III

Organizatorzy: Katarzyna Brukiewicz, Iwona Tomczak, Katarzyna Karolczak Termin i miejsce konkursu: 16.12.2021 r.- górny korytarz Zespołu Szkół w Jerce.

Cele:

 • upowszechnianie kultury muzycznej,
 • usatysfakcjonowanie młodych wykonawców,
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych,
 • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozbudzanie w dzieciach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek,
 • ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci.

Warunki uczestnictwa:

 • uczestnicy śpiewają do mikrofonów (mile widziany podkład muzyczny) lub własny akompaniament instrumentalny,
 • uczestnicy wykonują jedną kolędę lub pastorałkę,
 • w konkursie biorą udział soliści wyłonieni przez wychowawcę klasy

(troje uczniów z klasy).

Kryteria oceny:

Jury konkursu będzie brało pod uwagę:

 • walory wokalne,
 • umiejętności warsztatowe,
 • interpretacja kolędy lub pastorałki,
 • dobór repertuaru i możliwości wykonawcy,
 • pomysłowość,
 • ogólny wyraz artystyczny (choreografia, strój, rekwizyty)

Katarzyna Brukiewicz, Iwona Tomczak, Katarzyna Karolczak

« powrót