Informacja o zapytaniu ofertowym dotyczącym wykonania projektu na budowę windy

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce informuje, że na założone w dniu 25 maja 2022r. zapytania do 10 czerwca godz. 12.00 wpłyneła jedna oferta. Oferta spełnia wymagania formalme jak i kryterium ceny. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce dziękuje za złożenie oferty.