I Krzywińskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia

10 września 2021 r. uczniowie klas siódmych i ósmych Zespołu Szkół w Jerce wyjechali do Krzywinia na "I Krzywińskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia", które były zorganizowane przez Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Radą Seniorów gminy Krzywiń. Celem wyjazdu było podsumowanie projektu „Do szczęścia wystarczy pasja”, obejrzenie spektaklu pt. „Rulatka” w wykonaniu aktorów teatru „Małego Księcia” z Łodzi, wykład profilaktyczny, a także integracja uczniów z różnych klas. Podczas tego ważnego wydarzenia nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Do szczęścia wystarczy pasja”. Uczennica naszej szkoły, Alicja Włodarczak, z klasy 8 B zajęła 3 miejsce, otrzymała dyplom i nagrodę. Wyjazd spełnił bardzo ważną rolę profilaktyczną. 

Przedstawienie, prelekcja Pań z Policji w Kościanie i reportaż pokazywały zagrożenia (alkohol, narkotyki, dopalacze), z którymi na co dzień mogą spotkać się młodzi ludzie. Postawiono młodzieży pytanie, czy warto sięgać po używki? Wybór należy do ciebie, ale konsekwencje złej decyzji mogą być nieodwracalne, a czasu cofnąć się nie da.

Dziękujemy za "I Krzywińskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia"

Agnieszka Hoffmann

Dorota Kroma

Adrian Stróżyk 

« powrót