Dzień Nauki Polskiej - Rok Kopernika

Z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika rok 2023 został uhonorowany jego imieniem. Ten wybitny Polski naukowiec zajmował się wieloma dziedzinami nauki (medycyną, ekonomią, matematyką), lecz najbardziej zasłynął jako astronom. Przewrót kopernikański na zawsze zmienił bieg historii: "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię!". Na lekcjach mówiliśmy o tym niezwykłym dokonaniu, które zostało opisane w jego dziele "O obrotach sfer niebieskich" a jako podsumowanie uczniowie klas 4-8 przygotowali swoje prace wykazując się niezwykłą pomysłowością.

W ramach matematyki uczniowie odszukali informacji nt. planet i przedstawili je przy użyciu różnych jednostek w formie plakatu oraz mogli zaplanować wycieczkę śladami Mikołaja Kopernika (z uwzględnieniem kosztów). Zadanie z geografii polegało na wykonaniu modelu Układu Słonecznego w formie przestrzennej. Postery z chemii ukazują zróżnicowanie pierwiastków w wszechświecie. Natomiast na fizyce zauważono wkład Kopernika w rozwój astronomii. Zadanie z informatyki polegało na wykonaniu prezentacji multimedialnej na dowolny temat związany z tym polskim naukowcem. Uczniowie wykonali też modele lunety lub teleskopu jako pracę z techniki.

Dzieła uczniów wystawione na holu wzbudzają podziw i zainteresowanie całej społeczności szkolnej.

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

« powrót