"Czytam lekturki spod chmurki" - realizacja projektu

„Czytamy lekturki spod chmurki" – sprawozdanie z realizacji drugiego modułu.

Uczniowie naszej szkoły  w bieżącym roku szkolnym uczestniczą w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM  “CZYTAM Z KLASĄ  lekturki spod chmurki”, który skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju.

Poprzez zajęcia realizujemy następujące cele:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego.

Klasa IIb zrealizowała kolejny moduł projektu pt. ,,Mała chmurka w krainie śniegu”. Wybraliśmy lekturę "Zaczarowana zagroda" autorstwa Aliny Centkiewicz i Czesława Centkiewicza, którą czytaliśmy indywidualnie jak również wspólnie podczas wieczornych poczytanek, które praktykujemy od momentu zdalnego nauczania poprzez aplikację Teams. Jest to nasz czas, podczas którego siadamy z kubkiem herbaty, książką w ręku i wspólnie czytamy nie tylko lektury ale też inne interesujące nas książki, artykuły. 

Przed przystąpieniem do omawiania lektury obejrzeliśmy filmy o Antarktydzie,  zapoznaliśmy się z mapą świata i położeniem Antarktydy i innych kontynentów. Sporządziliśmy notatki o warunkach klimatycznych, zwierzętach i życiu w tak trudnych warunkach. Kolejnym zadaniem było uzupełnienie zadań w lekturnikach. Wykonaliśmy też wiele kart pracy związanych z tematem naszej lektury. Były to zadania polonistyczne i matematyczne dzięki którym poszerzaliśmy naszą wiedzę. Następnie zmieniliśmy klasę w zimową krainę. Zbudowaliśmy zaczarowaną zagrodę, do której wkradły się wykonane przez nas pingwiny. Aura pogodowa wyjątkowo sprzyjała realizacji modułu. Zamieniliśmy się w badaczy i z lupą obserwowaliśmy, jak wygląda śnieg oraz jak zaczyna topnieć. Dociekaliśmy przyczyn, dlaczego tak się dzieje. Już w klasie wykonaliśmy doświadczenia z tym związane.

Na zakończenie wykonaliśmy plakaty  mówiące o zasadach bezpiecznych zabaw zimowych.  Realizacja tego modułu  była dla nas  świetną przygodą!

Uczniowie klasy 2b

K. Karolczak

« powrót