"Chcemy zostać przyjaciółmi przyrody"- podsumowanie projektu

Świat przyrody dostarcza nam pozytywnych emocji, uspokaja, rozwija naszą wrażliwość na piękno, dlatego już od najwcześniejszych lat należy tak kształtować sposób myślenia i zachowania dziecka, aby umiało o niego zadbać - bo to przede wszystkim od najmłodszych mieszkańców planety zależy stan naszego środowiska teraz i w przyszłości. Wymaga to jednak systematycznego i celowego działania. Realizowany w klasach edukacji wczesnoszkolnej projekt  „ Chcemy zostać przyjaciółmi przyrody” był kolejną aktywnością uczniów zmierzającą w wytyczonym kierunku. Jego organizatorzy za cel przyjęli wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony, kształtowanie umiejętności dostrzegania skutków zarówno pozytywnej jak i negatywnej ingerencji człowieka w środowisku; kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą. Zbliżenie dziecka do świata przyrody poprzez bezpośrednie z nią obcowanie, poznawanie i dostrzegania jego piękna. Uświadomienie znaczenia wody dla istnienia życia na Ziemi oraz potrzeby ochrony i poszanowania jej zasobów. Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. Rozbudzanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. 

W ramach projektu odbyły się; 

„Światowy Dzień Wody” tego dnia, a dokładnie 22 marca, uczniowie przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Zajęcia edukacyjne każda klasa rozpoczęła od wymyślenia motta/hasła przewodniego lub banneru. Podczas lekcji omawiane zastały poniższe zagadnienia:

 

woda źródło życia

woda w organizmie

funkcje wody w organizmie

niedobór wody

stany skupienia wody

obieg wody w przyrodzie

jak oszczędzać wodę?

jak wykorzystujemy wodę?

co zanieczyszcza wodę?

jak powstaje deszcz?

woda opadowa (deszczówka)

energia wodna

podział wód

oczyszczalnia ścieków

Pod nadzorem nauczycieli uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia zabaw badawczych i eksperymentów: min. „Budujemy filtr wodny”, „Transport wody”. Wszystkie klasy nauczyły się i wspólnie zaśpiewały piosenkę „Mamo, tato wolę wodę”. 

W okresie przedświątecznym odbył się konkurs na wykonanie przestrzennej formy Eko Palmy Wielkanocnej. Kreatywność naszych uczniów nie zna granic (…)  Spośród najciekawszych prac wymienić należy ich twórców:

 

W klasach I 

    Artur Stachowiak               Miejsce I 

    Nikola Szuster                   Miejsce II

    Oliwia Meisner                  Miejsce III 

 

W klasach II 

Łukasz Gołembka                  Miejsce I 

Franciszek Mikołajczyk         Miejsce II

Franciszek Jagodziński         Miejsce III 

 

W klasach III 

Nadia  Szymańska                Miejsce I 

Wojciech Barcz                     Miejsce II

Kuba Malak                          Miejsce III 

22 kwietnia, na całym świecie, obchodzony jest Światowego Dnia Ziemi. Z tej też okazji cała społeczność szkolna wzięła udział w akcji „ Sprzątamy dla Polski”. Była to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Uczniowie klas II i III zredagowali piękne życzenia skierowane do naszej planety – ZIEMI .

Przy współpracy z Nadleśnictwem w Kościanie, klasy II i III odbyły ścieżkę edukacyjną w Szkółce Leśnej oraz  „Spacer z Leśnikiem”, poznając przy tym bliżej charakter jego pracy. Pani leśnik opowiedziała o wielu ciekawostkach, jakie kryje las. Ukazała fascynujący świat roślin i zwierząt leśnych. Dowiedzieliśmy się m.in. jaka jest różnica między rogami a porożem, jak odróżnić jelenia od sarny, w jaki sposób dokarmia się zwierzęta leśne zimą, dlaczego niektóre drzewa w lesie są wycinane itd.

Taki leśny spacer z pewnością zachęci jego uczestników do częstego obcowania z przyrodą.

Klasy I poszerzały swoją wiedzę przyrodnicza w takich ekosystemach jak: park,staw.

W trakcie realizacji projektu odbyły się także zajęcia warsztatowe w klasie 1 b, prowadzone przez jedną z mam.Dokładnie 21 marca, Pani Wiosna zaprosiła uczniów na seans filmowy do kina w Lesznie. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie obejrzeli kilka prezentacji multimedialnych, zagrali w wiele gier ekologicznych, rozwiązywali krzyżówki, quizy, wykonywali szereg prac plastyczno –technicznych, wykorzystując materiały odpadowe. Wszystkie prace eksponowane były na szkolnych gazetkach i wystawach. Uczniowie systematycznie dbali i dbają o ład i porządek w najbliższym otoczeniu, segregują odpady, zbierają baterie, nakrętki, opiekują się roślinami w swoich klasach.

Podsumowując, należy podkreślić, że wspólnie podejmowane działania integrowały zespół klasowy, a realizowana tematyka, między innymi, kształtowała właściwe nawyki i postawy oraz zwróciła uwagę uczniów na ważny problem ochrony środowiska.

O aktywności poszczególnych klas zaświadczy fotogaleria oraz Dyplom „Przyjaciela Ziemi”, który na zakończenie projektu otrzymała każda z klas. 

Nie zwlekaj, Ty też możesz zostać Przyjacielem Przyrody. 

 

koordynator projektu

Dorota Antkowiak 

« powrót