Zajęcia dodatkowe

Drukuj
Piotr Strzelczyk

Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół w Jerce w roku szkolnym 2017/2018

l/p

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa prowadzonych zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

Sala

 

1

 

Markiewicz S.

Koło przygotowujące do egzaminu z historii

Wtorek

L0

 

2

Landzwojczak V.

 

Koło przygotowujące do egzaminu z j. polskiego

Wtorek

L0

107

3

Strzelczyk P.

 

Koło przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego

Środa

L0

202

4

Wilkowska I.

Koło przygotowujące do egzaminu z chemii

Środa

L0

105

5

Sobierajska P.

 

Koło przygotowujące do egzaminu z j. niemieckiego

Czwartek

L0

202

6

Kalemba S.

 

Koło przygotowujące do egzaminu z fizyki

Czwartek

L0

015

7

Baranowska E.

Koło przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego

Czwartek

L0

104

7

Żak G.

 

Koło przygotowujące do egzaminu z matematyki

Piątek

L0

107

8

Przydróżna B.

Koło przygotowujące do egzaminu z geografii

Piątek

L0

 

9

Hoffmann A.

 

Koło gwarowe

Wtorek

L7

208

10

Sztul K.

Zajęcia teatralne w j. angielskim

Środa

L0

201

11

Baranowska E.

 

Warsztaty plastyczno-techniczno-folrystyczne

Piątek

L0

104

12

Marcinkowska J.

 

Koło artystyczne

Piątek

L0

Gabinet pedagoga szkolnego

13

Majorczyk A.

Koło przygotowujące do konkursu matematycznego

Poniedziałek klasa VI, (V)

L0

101

14

Majorczyk A.

Koło przygotowujące do konkursu matematycznego

Wtorek (klasa (2ag, 2bg)

L0

101

15

Drozda B.

Akrobatyka sportowa

Środa

L7

Hala sportowa

16

Nowak D.

Piłka ręczna UKS

Wtorek

Od 14.30 – 16.00

Hala sportowa

 

Czwartek

17

Leonarczyk T.

Zajęcia z piłki ręcznej

Poniedziałek UKS

Od 14.30 – 16.00

 

Hala sportowa

Gry zespołowe

Środa

14.30 do 15.30 (SKS)

Zajęcia piłki ręcznej

15.30-17.00 (UKS)

18

Brukiewicz K.

Koło plastyczne „Ręce pełne pomysłów”

Wtorek

L5

208

19

Jankowiak A.

Koło plastyczne

Wtorek

L5

202

20

Grodzka-Bilon E.

Koło plastyczne

Wtorek

L5

207

21

Sztul A.

Koło plastyczno-manualne „Sprawne ręce”

Wtorek

L5

204

22

Michalak M.

Programowanie mowy dziecka

Poniedziałek

L1

Przedszkole Kopaszewo

23

Maciejewska A.

Szkolne Koło Caritas

Spotkania wg potrzeb

 

105

24

Przydróżna B.

Klub europejski

Spotkania wg potrzeb

 

114

25

Szłapka R.

Szkolny Wolontariat

Spotkania wg potrzeb w poniedziałki

L0

102

26

Ruta P.

Koło szachowe

Poniedziałki, czwartki

L0

018

27

Klak D.

Zajęcia plastyczno-grafomotoryczne „Sprawne ręce”

Wtorek

L5

205

28

Grzegorzyca K.

Koło flażoletowe

Czwartek

L0

111

Piątek

L0

111

29

Szczerbal L.

Koło czytelniczo-teatralne

Środa

L6

Biblioteka szkolna

30 K. Wojtkowiak Kółko szachowe Piątek L0  
31 K. Borkowska Mistrzowie klawiatury wtorek L0 215

 

Harmonogram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

w roku szkolnym 2017/2018

l/p

Nauczyciel

Zajęcia

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

1

Maciejewska A.

Zdw j. polski dla Klasy: IV i V

środa

L6

101

2

Maciejewska A.

Zdw j. polski dla Klasy: VI i 7a, 7b

Wtorek

L0

105

3

Grodzka-Bilon E.

Zdw j. polski dla Klasy: I

środa

L5

207

4

Grodzka-Bilon E.

Zdw j. polski dla Klasy: III

poniedziałek

L 5

207

5

Grodzka-Bilon E.

Zdw j. polski dla Klasy:III

czwartek

L5

207

6

Drożdżyński J.

Zdw matematyka Klasy: III

poniedziałek

L6

203

7

G. Żak

Zdw matematyka Klasy: 4b

czwartek

L 5

107

8

G. Żak

Zdw matematyka

Klasy: 7b i 7a

poniedziałek

 

L 0

107

9

G. Żak

Zdw matematyka

Klasy: 4a

wtorek

L5

101

10

G. Żak

Zdw matematyka

Klasy: 5 i 6

Czwartek

L7

108

10

Kalemba S.

Zdw matematyka

Klasy: 3ag i 3bg

poniedziałek

 

L 0

015

11

Kalemba S.

Zdw matematyka

Klasy: 2ag i 2bg

wtorek

L7

015

12

V. Landzwojczak

Zdw j. polski

Klasy: 3ag i 3bg

poniedziałek

 

L0

201

13

V. Landzwojczak

Zdw j. polski

Klasy: 2ag i 2bg

wtorek

L7

211

Friday the 17th.