Nauka programowania

Drukuj
Utworzono: środa, 28, wrzesień 2016 Piotr Strzelczyk

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach innowacji pedagogicznych po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców wprowadziliśmy w szkole naukę programowania. Uczniowie będą uczyć się pisać proste programy komputerowe na lekcjach informatyki w klasie V szkoły podstawowej i klasie II gimnazjum. Autorem innowacji jest pan Sławomir Kalemba.


Jedną z istotnych kompetencji XXI wieku jest umiejętność programowania maszyn i urządzeń. Wychodząc naprzeciw temu zadaniu umożliwiamy uczniom naszej szkoły naukę programowania polegającą na rozszerzeniu treści wynikających z podstawy programowej nauczania ogólnego. Poprzez naukę umiejętności programistycznych rozwijamy twórcze myślenie uczniów w kontekście kompetencji matematycznych i informatycznych, kształtujemy wyobraźnię przestrzenną, praktyczne wykorzystanie wiedzy, uczymy pracy w zespole i logicznego myślenia.


Do spodziewanych mierzalnych efektów innowacji należą:
Uczeń rozumie działanie programów komputerowych,
Uczeń umie napisać prosty program komputerowy,
Uczeń potrafi rozwiązać to samo zadanie w różnym środowisku programistycznym,
Uczeń jest dobrze przygotowany do funkcjonowania w szkole średniej o profilu informatycznym,
Uczeń samodzielnie poszukuje sposobów do realizacji zadania,
Uczeń odważnie prezentuje swoje pomysły i jest otwarty na sugestie innych,
Uczeń właściwie funkcjonuje w grupie i środowisku,
Uczeń jest gotowy do poznawania rzeczy i sytuacji nieznanych.
Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stronie internetowej MEN
https://programowanie.men.gov.pl/ .


Dorota Słowińska

Sunday the 20th.