Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Drukuj
Piotr Strzelczyk

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

02.09.2019

* Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

5.09.2019

Zebranie z rodzicami – Przedszkole

10.09.2019

* Zebrania z rodzicami Szkoła

6.10.2019

Uroczystość środowiskowa - Mini Polagra

Październik

Pasowanie na Przedszkolaka w Przedszkolu w Jerce.

Pasowanie na Ucznia w Szkole.

14.10.2019

*Dzień Edukacji Narodowej

5.11.2019

* Zebranie z rodzicami ( szkoła i przedszkole)

28.11.2019

* Zabawa Andrzejkowa

3.12.2019

*Zebranie z rodzicami.

20.12.2019

* Spotkanie opłatkowe- uroczystość szkolna,

Gwiazdor w Przedszkolach

23.12.2019

31.12.2019

* Przerwa świąteczna

07.01.2020

* Święto Patrona Szkoły

27.01.2020

-9.02.2020

* Ferie zimowe

20.01.2020

* Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

21.01.2020

Zebranie z rodzicami ( szkoła i przedszkole)

23.01.2020

* Bal karnawałowy

marzec

*Rekolekcje wielkopostne.

10.03.2020

Dni otwarte Szkoły- zapraszamy na lekcje i inne zajęcia rodziców od godziny 7.45 do 14.30.

Od godz. 17.00 – 19.00 Indywidualne spotkania z nauczycielami .

9.04.2020-14.04.2020

* Wiosenna przerwa świąteczna

21.04.2020

*Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

22.04.2020

*Egzamin ósmoklasisty z matematyki

23.04.2020

*Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

28.04.2020

*Zebranie z rodzicami w przedszkolu.

01-15.05.2020

* Termin poinformowania uczniów o przewidywanych

ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

2019/2020 zgodnie ze SSO.

19.05.2020

* Zebranie z rodzicami ( szkoła)

22.06.2020

* Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

26.06.2020

* Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Jerka, dnia 1 września 2019 r.

Monday the 23rd.