Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Drukuj
Piotr Strzelczyk

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2017/2018- ZMIANY !!!

 

04.09.2017

* Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

11.09.2017

Zebranie z rodzicami – Przedszkole

19.09.2017

* Zebrania z rodzicami Szkoła

28.09.2017

* Dyskoteka

24.09.2017

Uroczystość środowiskowa - Mini Polagra

Październik

Pasowanie na Przedszkolaka w Przedszkolu w Jerce.

Pasowanie na ucznia w szkole.

14.10.2017

*Dzień Edukacji Narodowej

8.11.2017

* Zebranie z rodzicami ( szkoła i przedszkole)

30.11.2017

* Zabawa Andrzejkowa

22.12.2017

* Spotkanie opłatkowe- uroczystość szkolna,

Gwiazdor w Przedszkolach

23.12.2017

31.12.2017

* Przerwa świąteczna

05.01.2018

* Święto Patrona Szkoły

29.01.2018

* Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

30.01.2018

Zebranie z rodzicami ( szkoła i przedszkole)

8.02.2018

* Bal karnawałowy

12.02.2018

-25.02.2018

* Ferie zimowe

 

10.04.2018

Dni otwarte Szkoły- zapraszamy na lekcje i inne zajęcia rodziców od godziny 7.45 do 14.30.

Od godz. 17.00 – 19.00 Indywidualne spotkania z nauczycielami (szkoła i przedszkole).

29.03.2018-3.04.2018

* Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2018

* Egzamin gimnazjalny część humanistyczna

19.04.2018

* Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza

20.04.2018

* Egzamin gimnazjalny część języków obcych

01-15.05.2018

* Termin poinformowania uczniów o przewidywanych

ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

2017/2018 zgodnie ze SSO.

16.05.2018

* Zebranie z rodzicami ( szkoła)

17.05.2018

* Zebranie z rodzicami ( przedszkole)

18.06.2018

* Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

22.06.2018

* Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

 

Jerka, dnia 1 września 2017 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

Szkoła podstawowa
18,19,20 kwietnia 2018
2,4 maja 2018
1 czerwca 2018

gimnazjum
18,19,20 kwietnia 2018
2,4 maja 2018
1 czerwca 2018


Uzgodnione z Radą Rodziców i Radą Szkoły w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Sunday the 22nd.