Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Drukuj
Piotr Strzelczyk

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

03.09.2018

* Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

11.09.2018

Zebranie z rodzicami – Przedszkole

18.09.2018

* Zebrania z rodzicami Szkoła

27.09.2018

* Dyskoteka

7.10.2018

Uroczystość środowiskowa - Mini Polagra

Październik

Pasowanie na Przedszkolaka w Przedszkolu w Jerce.

Pasowanie na Ucznia w Szkole.

14.10.2018

*Dzień Edukacji Narodowej

6.11.2018

* Zebranie z rodzicami ( szkoła i przedszkole)

29.11.2018

* Zabawa Andrzejkowa

11.12.2018

*Zebranie z rodzicami.

21.12.2018

* Spotkanie opłatkowe- uroczystość szkolna,

Gwiazdor w Przedszkolach

23.12.2018

31.12.2018

* Przerwa świąteczna

04.01.2019

* Święto Patrona Szkoły

14.01.2019

-27.01.2019

* Ferie zimowe

29.01.2019

* Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

30.01.2019

Zebranie z rodzicami ( szkoła i przedszkole)

31.01.2019

* Bal karnawałowy

marzec

*Rekolekcje wielkopostne.

21.03.2019

Dni otwarte Szkoły- zapraszamy na lekcje i inne zajęcia rodziców od godziny 7.45 do 14.30.

Od godz. 17.00 – 19.00 Indywidualne spotkania z nauczycielami (szkoła i przedszkole).

18.04.2019-23.04.2019

* Wiosenna przerwa świąteczna

10.04.2019

* Egzamin gimnazjalny część humanistyczna

11.04.2019

* Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza

12.04.2019

* Egzamin gimnazjalny część języków obcych

15.04.2019

*Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

16.04.2019

*Egzamin ósmoklasisty z matematyki

17.04.2019

*Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

25.04.2019

*Zebranie z rodzicami w przedszkolu.

01-15.05.2019

* Termin poinformowania uczniów o przewidywanych

ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

2018/2019 zgodnie ze SSO.

16.05.2019

* Zebranie z rodzicami ( szkoła)

12.06.2019

* Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

21.06.2019

* Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

 

Jerka, dnia 1 września 2018 r.

 

 

 

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ W JERCE

Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego dyrektor Zespołu Szkół w Jerce wyznaczył w roku szkolnym 2018/2019 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.Dla szkoły podstawowej:
2 listopada
2 maja
12 kwietnia – egzamin gimnazjalny, część język obcy
15 kwietnia – egzamin ósmoklasisty, część humanistyczna
16 kwietnia – egzamin ósmoklasisty, część matematyczna
17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty, część język obcy

2. Dla klas gimnazjum:
2 listopada
2 maja
15 kwietnia – egzamin ósmoklasisty, część humanistyczna
16 kwietnia – egzamin ósmoklasisty, część matematyczna
17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty, część język obcy
W powyższych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze (świetlica szkolna).


Dorota Słowińska

Monday the 22nd.